جلالی چیمه ف., ترابی فارسانی س., & بوشاسب گوشه ف. (2020). حفظ‌الصحه اسلامی (بررسی و تحلیل نسخه خطی «نامه احمدی یا حفظ‌الصحه اسلامی» اثر دکتر امیرخان عاشوری 1332 ق.)‎. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(38), 75–96. https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.24654