کاوهش., چایچی رقیمیم., صدرس., عباسیانع., کاوهن., & چوپانیر. (2015). جایگاه «ماءالعسل» در درمان بیماری‌های ریه از دیدگاه طب سنتی ایران. مجله تاریخ پزشکی, 7(23), 29-50. https://doi.org/10.22037/mhj.v7i23.10802