(1)
عسکریف.; سياهپوشم.; نجات‌بخشف. رویکرد طب سنتی ایران و طب کلاسیک در تغذيه اختصاصی کبد در سلامت و بیماری. MHJ 2014, 6, 73-90.