(1)
خسروی ا.; چنگیزی آشتیانی س.; حق‌وردی ف.; توان ب. نوآوری‌های زکریای رازی (925-854 م.) در تشخیص و درمان بیماری‌های کلیه. mhj 2020, 11, 111-120.