(1)
هادی‌زاده م.; بابایی چگینی س. ابزار‌های ایجاد نظام سلامت نوین اسلامی بر پایه بایسته‌های شناختی و ویژگی‌های نظام‌های سلامت کلان. mhj 2019, 11, 43-57.