(1)
جلالی چیمه ف.; ترابی فارسانی س.; بوشاسب گوشه ف. حفظ‌الصحه اسلامی (بررسی و تحلیل نسخه خطی «نامه احمدی یا حفظ‌الصحه اسلامی» اثر دکتر امیرخان عاشوری 1332 ق.)‎. mhj 2020, 11, 75-96.