(1)
ساکت خ.; فیض‌آبادی ز.; خدابخش م.; حامدی ش. س. درمان‌های صرع از دیدگاه طب سنتی ایران و طب نوین. mhj 2017, 9, 27-53.