(1)
قربان نژادپ.; عیاریم. معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو). MHJ 2018, 9, 19-29.