(1)
کاوهش.; چایچی رقیمیم.; صدرس.; عباسیانع.; کاوهن.; چوپانیر. جایگاه «ماءالعسل» در درمان بیماری‌های ریه از دیدگاه طب سنتی ایران. Med Hist J 2015, 7, 29-50.