[1]
فیض آبادیز., جوانر., مکبری‏ نژادر. و علی‏ اصلژ. 2015. درمان‌های بی‏خوابی از دیدگاه طب سنّتی ایران و مقایسه آن با طب نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 19 (فوریه 2015), 185-208. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.8120.