[1]
حاجی منفرد نژادم. و حیدریم. 2014. «مرگ» از دیدگاه طب سنّتی ایران با تأکید بر آثار علامه قطب‌الدین شیرازی. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 19 (نوامبر 2014), 167-184. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7555.