[1]
احمدبگیس., جعفریانع., هاشم دباغیانف., علی اصلژ. و واعظیس.ا. 2014. مروری بر صرع مشارکت معدی از دیدگاه طب سنّتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 19 (نوامبر 2014), 139-152. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7552.