[1]
چنگیزی آشتیانیس., شمسیم. و فرازیع.ا. 2014. مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 19 (نوامبر 2014), 111-137. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7551.