[1]
نیمروزیم., بمانیم., زارعم., زازرانیس., سلطان‌آبادین., فتحیم. و فیروز پورم. 2014. نقش حرارت در سلامت از دیدگاه طب سنتی و پزشکی نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 19 (نوامبر 2014), 29-44. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7546.