[1]
مظفر پورس.ع., خدادوستم., شیرافکنه., یوسفیم. و میرزاپورم. 2014. الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 19 (نوامبر 2014), 11-28. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7545.