[1]
سلیم پور آبکنار س. و سلیم پور آبکنار م. 2022. تاریخچه شیوه های سنتی درمان با تأکید بر نقش «اقلیم جغرافیایی» در روستای آبکنارِ استان گیلان. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 13, 46 (ژانویه 2022), 1–24. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v13i46.34598.