[1]
قنادیع. و داودین.س. 2012. «درخت مسواك» در آموزه‌هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 3, 9 (مارس 2012), 119-132. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v3i9.3429.