[1]
خسروی ا., چنگیزی آشتیانی س., حق‌وردی ف. و توان ب. 2020. نوآوری‌های زکریای رازی (925-854 م.) در تشخیص و درمان بیماری‌های کلیه. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 11, 38 (می 2020), 111–120. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.30392.