[1]
عطارزاده ع. و پورصالح امیری س. 2019. کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 11, 38 (دسامبر 2019), 59–73. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.27291.