[1]
هادی‌زاده م. و بابایی چگینی س. 2019. ابزار‌های ایجاد نظام سلامت نوین اسلامی بر پایه بایسته‌های شناختی و ویژگی‌های نظام‌های سلامت کلان. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 11, 38 (دسامبر 2019), 43–57. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.26138.