[1]
جلالی چیمه ف., ترابی فارسانی س. و بوشاسب گوشه ف. 2020. حفظ‌الصحه اسلامی (بررسی و تحلیل نسخه خطی «نامه احمدی یا حفظ‌الصحه اسلامی» اثر دکتر امیرخان عاشوری 1332 ق.)‎. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 11, 38 (ژانویه 2020), 75–96. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.24654.