[1]
توکلی کاخکی م., غفاری ف. و متوسلیان م. 2017. واژه‌های معادل افسردگی در متون طب سنتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 9, 30 (ژوئن 2017), 115–137. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v9i30.17414.