[1]
ساکت خ., فیض‌آبادی ز., خدابخش م. و حامدی ش.س. 2017. درمان‌های صرع از دیدگاه طب سنتی ایران و طب نوین. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 9, 30 (ژوئن 2017), 27–53. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v9i30.17411.