[1]
گنج‌بخش زمانیم. 2016. استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 4 (آوریل 2016), 165-192. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v2i4.12248.