[1]
کاوهش., چایچی رقیمیم., صدرس., عباسیانع., کاوهن. و چوپانیر. 2015. جایگاه «ماءالعسل» در درمان بیماری‌های ریه از دیدگاه طب سنتی ایران. مجله تاریخ پزشکی. 7, 23 (دسامبر 2015), 29-50. DOI:https://doi.org/10.22037/mhj.v7i23.10802.