مروری بر پیش‌گیری و درمان بیماری‌های روانی از دیدگاه طب سنتی ایران