تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا و تحلیل محتوای کتاب‌های درسی (پایه ششم ابتدایی) بر آن اساس