1.
ایمانی‌فر ن, وقارسیدین س, روشن‌زاده م, افشار ل. بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 30 آگوست 2017 [ارجاع شده 30 می 2024];9(32):141-66. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/9856