1.
مالکی م, اشک تراب ط, آتش‌زاده شوریده ف, اسماعیلی س. جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسلامی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 31 دسامبر 2017 [ارجاع شده 20 می 2024];9(32):87-119. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/9501