1.
ادیب حاج باقری م, صفا آ, امین‌الرعایایی یمینی ع. آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 26 می 2015 [ارجاع شده 3 مارس 2024];9(31):169-91. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/8993