1.
توسلی ا, کلاری ف, ظفری دیزجی ا. عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین درزنان باردار. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 7 اکتبر 2014 [ارجاع شده 21 جولای 2024];8(29):145-70. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/7232