1.
عباسیم. سخن سردبیر. MEJ [اینترنت]. 2 اکتبر 2013 [ارجاع شده 2 جولای 2022];2(4):7-10. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/621