1.
غفاری ر, یعقوبی ع, عباسي م, سالک رنجبرزاده ف, حسن‌زاده سلماسی س, گل‌عنبر پ. پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 7 جولای 2013 [ارجاع شده 16 ژوئن 2024];7(24):177-91. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4751