1.
صادقی ا, خمرنیا م. اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سلامت زمینه‌ساز رعایت حقوق بیمار. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 7 جولای 2013 [ارجاع شده 6 دسامبر 2023];7(24):163-75. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4750