1.
طباطبایی فس, جاوید م. آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 7 جولای 2013 [ارجاع شده 6 دسامبر 2023];7(24):139-62. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4749