1.
میرزازاده ا. سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 7 جولای 2013 [ارجاع شده 6 دسامبر 2023];7(24):113-37. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4748