1.
طاهری ف. جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 7 جولای 2013 [ارجاع شده 13 جولای 2024];7(24):79-112. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4747