1.
مرادی م, خاتونی م, ضیغمی ر, جهانی هاشمی ح, شیخی م. بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 7 جولای 2013 [ارجاع شده 6 دسامبر 2023];7(24):55-78. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4746