1.
عباس‌زاده ع, برهانی ف, فروغ عامری گ, نجمی دولت‌آبادی س. ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 7 جولای 2013 [ارجاع شده 6 دسامبر 2023];7(24):33-5. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4745