1.
مهستی جویباریل, غناس, صرافی خیرآبادس, ثناگوا. تجربیات پرستاران از رساندن خبر بد به بیماران و همراهان. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki [اینترنت]. 7 جولای 2013 [ارجاع شده 16 ژانویه 2022];7(24):11-. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4744