1.
اکبری لاکه م, شمسی‌گوشکی ا, عباسی م. سلامت معنوی در برنامه آموزش علوم پزشکی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 29 می 2023 [ارجاع شده 6 دسامبر 2023];4(14):113-30. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/42333