1.
نیرومند توماج س, اسمعیل نژاد گنجی س, شیرافکن ه, منوچهری عا. بررسی سطح آگاهی بیماران بخش‌های داخلی و ارتوپدی از رضایت آگاهانه. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 16 آگوست 2023 [ارجاع شده 13 جولای 2024];16(47):1-10. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/41630