1.
متوس, صفاری‌نیام, احمدپورع. تأثیر معنویت‌درمانی بر ترس از عود و ادراک بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 19 سپتامبر 2022 [ارجاع شده 9 فوریه 2023];16(47):1-16. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/38827