1.
بحرینیانس, سعادتر, شاكرين, عزیزیف. بررسي نگرش بيماران نسبت به تأثير معنويت در روند درمان آنان. MEJ [اینترنت]. 27 می 2012 [ارجاع شده 29 ژوئن 2022];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3798