1.
بوالهریج. نهادینه‌سازی معنویت در مفهوم سلامت معنوی. MEJ [اینترنت]. 27 می 2012 [ارجاع شده 30 ژوئن 2022];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3796