1.
عباسیان ل, عباسی م, شمسی گوشکی ا, معماریانی ز. بررسی جایگاه علمی سلامت معنوی و نقش آن در پیشگیری از بیماری‌ها: یک مطالعه مقدماتی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 12 می 2012 [ارجاع شده 13 ژوئن 2024];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3795