1.
یزدانی عا, عباسی م, ابراهیمی م. مبانی عرفانی سلامت معنوی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 27 می 2012 [ارجاع شده 2 مارس 2024];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3794