1.
یزدانیعا, عباسیم, ابراهیمیم. مبانی عرفانی سلامت معنوی. MEJ [اینترنت]. 27 می 2012 [ارجاع شده 28 ژوئن 2022];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3794