1.
یزدانیعا, عباسیم, ابراهیمیم. مبانی عرفانی سلامت معنوی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 27 می 2012 [ارجاع شده 9 ژوئن 2023];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3794