1.
محقق‌ دامادسم. مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي. MEJ [اینترنت]. 27 می 2012 [ارجاع شده 2 جولای 2022];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3793