1.
اصفهانی مم. سلامت معنوی و دیدگاه‌ها. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics [اینترنت]. 27 نوامبر 2012 [ارجاع شده 21 جولای 2024];4(14). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3792